Ilulissat Boat Tour                

                                                                                                             GER. NR: 38809938

Ilulissat Tourist Nature ApS
GER. NR: 125 39665
Kussangajaannguaq 5
Postboks 169
3952 Ilulissat
Greenland

TERMS AND CONDITIONS

 

Bookings:

Boat tours can be booked through the website if other dates are preferred please write in the email for tour request with the preferred dates.

Dogsled tours are only bookable through email so write the preferred dogsled tour and the dates to email
Clothes renting are only available if you book dogsled with Ilulissat Tourist Nature, you can get them at our office one day before the dogsled tour.

Guided hiking tours are bookable through the email.

 

Payment:

Tours that are booked through the website will be paid when the booking is confirmed.

Payment for the tours booked through the email there will be send an invoice to be paid 1 month before the tour starts.

Bookings made 30-7 days before tour start will be paid at least 3 days before the tour starts or will be cancelled by Ilulissat Tourist Nature

 

Cancellation

Cancellation made by Ilulissat Tourist Nature due to not enough required participants (5) or due to weather will be moved to the next available date if not possible there will be full refund of the price of the tour

Cancellation made by the clients 1 month before the tour will be fully refunded.

Cancellations made by clients 30-14 days before the tour will be refunded with the half the price of the tour.

Cancellations made by clients 13-1 days before the tour will be considered as NO SHOW booking refund will not be made.

 

Tours & Pick-up:

In Ilulissat Tourist Nature we provide the pick up to some hotels and hostels you can choose while you make the booking, if you do not choose a pick-up place then you will be near to Ilulissat Tourist Nature office 40 minutes before the tour starts.

Children aged 2-11 will be charged half the price for the boat tours except Eqi tour which has a flat price for children.

Children under 7 years old can not go on a dogsled for safety reasons children from 7-12 can go on a dogsled tour if assisted with an adult (2 in one sled)

 

Injuries:

In any tour we have if one or more clients get injuries it will be closely investigated and then from the results there will be a solution made.

Injuries caused by the mistake of the boat Captains will be the responsibility of the owner of the boat we are charting.

Injuries caused by natural disaster are not a responsibility of Ilulissat Tourist Nature.

Dogsled injuries, Ilulissat Tourist Nature will provide the client with a dogsled and musher, if injuries happen during the sled tour it is at clients own risk.

Ilulissat boat Tours

Ilulissat Tourist Nature

Terms and conditions are valid from 1. January 2018

Ilulissat Boat Tours

                                                                                                              GER.NR: 38809938

Ilulissat Tourist Nature ApS
GER. NR: 125 39665
Kussangajaannguaq 5
Postboks 169
3952 Ilulissat
Greenland

VILKÅR OG BETINGELSER

Bestillinger:

Bådture kan bookes via hjemmesiden, hvis andre datoer foretrækkes bedes du skrive i e-mailen for turnéanmodning med de foretrukne datoer.

Hundeslæde ture kan kun bookes via e-mail, så skriv den foretrukne hundeslæde tour og datoer til email.
Tøj leje er kun tilgængelig, hvis du bestiller hundeslæde med Ilulissat Tourist Nature, du kan få dem på vores kontor en dag før hundeslædeturen.

Guidede vandreture kan bestilles via emailen.

 

Betaling:

Turer, der bookes via hjemmesiden, vil blive betalt, når reservationen er bekræftet.

Betaling for de ture, der bookes via e-mailen, vil blive sendt en faktura, der skal betales 1 måned før rejsen starter.

Bookinger foretaget 30-7 dage før rejsen starter betales mindst 3 dage før rejsen starter eller vil blive annulleret af Ilulissat Tourist Nature

 

Aflysning

Afbestilling foretaget af Ilulissat Tourist Nature på grund af ikke nok krævede deltagere (5) eller på grund af vejret vil blive flyttet til næste ledige dato, hvis det ikke er muligt, vil der være fuld refusion af prisen på turen

Afbestilling foretaget af kunderne 1 måned før rejsen vil blive refunderet fuldt ud.

Afbestilling foretaget af kunder 30-14 dage før rejsen vil blive refunderet med halvdelen af ​​prisen på turen.

Afbestilling foretaget af klienter 13-1 dage før rejsen vil blive betragtet som NO SHOW booking refusion vil ikke blive foretaget.

 

Ture og afhentning:

I Ilulissat Tourist Nature tilbyder vi afhentning til nogle hoteller og vandrerhjem, du kan vælge, mens du foretager reservationen. Hvis du ikke vælger et afhentningssted, vil du være tæt på Ilulissat Tourist Nature kontor 40 minutter før turen starter.

Børn i alderen 2-11 vil blive opkrævet halv pris for bådture undtagen Eqi tour, der har en flad pris for børn.

Børn under 7 år kan ikke gå på hundeslæde af sikkerhedsmæssige årsager børn fra 7-12 kan gå på en hundeslæde tur, hvis de bistås med en voksen (2 i en slæde)

 

Skader:

I enhver tur, vi har, hvis en eller flere klienter får skader, bliver det nøje undersøgt, og så fra resultaterne bliver der lavet en løsning.

Skader forårsaget af bådens fejl Kaptajnerne er ansvarlige for ejeren af ​​den båd, vi chartrer.

Skader forårsaget af naturkatastrofer er ikke et ansvar for Ilulissat Tourist Nature.

Dogsledskader vil Ilulissat Tourist Nature give klienten en hundeslæde og musher, hvis der opstår skader under slædeturen, er det på kundens egen risiko.

Ilulissat Boat Tours

Ilulissat Tourist Nature
Vilkår og betingelser gælder fra 1. januar 2020